“De KOB-opleiding legt een stevig fundament onder je loopbaan”

Als docent bij KOB helpt Rini van Son om professionals in de bouw een stevige basis voor hun loopbaan te geven: “Bij ons leren ze om de kennis toe te passen in het eigen bedrijf, daardoor kunnen ze vaak direct verbeteringen doorvoeren.”

Rini van Son is al twintig jaar docent bij BOB-KOB. Tijdens zijn loopbaan bij BAM combineerde hij het docentschap met een drukke baan. “Ondanks die drukte kwam ik er altijd weer vol nieuwe energie vandaan. Het is gewoon heel leuk om mensen in hun loopbaan te helpen en kennis over te dragen.”

Bouwproces doorgronden

De opleidingen van KOB zijn gericht op kaderfunctionarissen in bouw en infra, die zich breed willen ontwikkelen. In een tweejarige opleiding leren zij het gehele bouwproces te doorgronden, zodat ze integraal leren denken, over de eigen vakdiscipline heen. Sommige deelnemers stromen daarna door naar de eenjarige vervolgopleiding Ondernemen. Rini: “Daar leren ze vooral de kennis en vaardigheden om als ondernemer aan de slag te gaan. Zelfstandig of binnen hun bedrijf. Met direct toepasbare kennis over onderwerpen als leiderschap, financieel management en bedrijfsvormen.”

Docent Rini van Son geeft al jaren les voor BOB-KOB.

Naast de reguliere KOB-opleiding, die vooral gericht is om mensen met een technische achtergrond, vaak op BBL- of BOL niveau 4, is er voor hbo’ers een eenjarige opleiding samengesteld. Rini: “Hbo’ers hebben vaak een bredere theoretische achtergrond, met deze opleiding kunnen we ook hen optimaal bedienen.”

Rini, 65 jaar jong, heeft 42 jaar bij BAM gewerkt. Hij lacht: “Tegenwoordig komt het niet meer zo vaak voor, dat mensen bij één werkgever blijven werken. Maar ik heb het geluk gehad dat er bij BAM altijd nieuwe uitdagingen waren. Zo heb ik bij 16 verschillende bedrijven gewerkt, van landelijke tot specialistische bedrijven in de infra. Altijd in financiële functies; ik ben begonnen als administrateur en heb mijn loopbaan beëindigd als CFO (Chief Financial Officer) bij de Hogesnelheidslijn (HSL).”

Van elkaar leren

In zijn loopbaan heeft hij zich altijd kunnen ontwikkelen. Niet alleen door opleidingen te volgen, maar vooral door ervaringen op te doen. Dat probeert hij ook als docent mee te geven: “Het meeste leer je door fouten te maken en door bij anderen in de keuken te kijken. Zo heb ik altijd veel geleerd van mensen met wie we in combinaties werkten. Dat is ook zo mooi aan de bouw, dat zogenaamde concurrenten altijd erg open zijn over hoe zij werken. Die cultuur zien we ook bij onze opleidingen, waar deelnemers juist van elkaar heel veel leren. Ik zeg wel eens dat ze misschien wel meer van elkaar kunnen opsteken, dan dat wij ze kunnen vertellen.”

Kennis in de praktijk brengen

Bij de KOB-opleidingen ligt de nadruk sterk op de praktijk. Niet alleen doordat deelnemers samen sparren en van elkaar leren, maar ook door de focus op het toepassen van de lesstof. Rini: “Natuurlijk leren ze bij ons de theorie, maar vervolgens moeten ze daarmee aan de slag. We vragen ze continu om te reflecteren op het eigen bedrijf, hoe het daar gaat en vooral wat er daar beter kan. Dat levert vaak mooie inzichten op, die de deelnemers direct in de praktijk kunnen brengen.”

Docent zijn praktijkmensen

De KOB-docenten zijn echte praktijkmensen. Rini: “Zeker voor techneuten is het belangrijk dat er iemand voor de groep staat die de vertaling kan maken naar de praktijk, en ook concrete en herkenbare voorbeelden kan geven. Financiën of kostenbewaking is soms taaie materie, maar als je kan laten zien hoe financieel inzicht tot betere projectresultaten kan leiden, dan is iedereen bij de les!”

Stevig fundament

De belangrijkste meerwaarde zit voor de deelnemers in het eigen functioneren. Rini: “Daar zien we mensen grote stappen maken. Ze leren niet alleen om nieuwe kennis en inzichten toe te passen in hun eigen bedrijf, maar ze vergroten ook de eigen persoonlijke effectiviteit. We besteden dan ook veel aandacht aan zaken als leiderschap en communicatie. Die combinatie maakt dat de opleiding een heel stevig fundament legt onder een loopbaan. Zowel voor deelnemers die zich willen ontwikkelen in hun vakgebied, als voor degenen die willen doorgroeien richting management of ondernemerschap.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl