De KOB besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op de website kob.nl. Desondanks is het mogelijk dat de informatie geheel of ten dele achterhaald, incompleet of niet (langer) correct is.

De KOB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, daaronder mede begrepen de informatie van websites en/of andersoortige informatiebronnen van derden, waardoor middels de website toegang tot kan worden verkregen.

Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op de op deze website aangeboden informatie berust bij de KOB. Alle rechten voorbehouden.

Voor meer informatie kan je altijd contact met ons opnemen.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl