Het aanbieden van een passende opleiding in de bouw zodat jonge, ambitieuze mannen en vrouwen de juiste kennis en vaardigheden aanleren. Hierdoor zijn zij verzekerd van een succesvolle carrière in de bouw. Denk aan functies als calculator, werkvoorbereider, uitvoerder, projectleider, bedrijfsleider etc. of als ondernemer een eigen bedrijf starten of overnemen.

Dat is het doel van de KOB, de Kader- en Ondernemers- opleiding in de Bouw.

De KOB is de aangewezen opleiding om hogerop te komen in de bouw. Maar liefst 80 procent van de KOB’ers werkt binnen een paar jaar in de functie van (hoofd)uitvoerder, projectleider, calculator, werkvoorbereider, bedrijfsleider of als directeur van een MKB-bedrijf.

De vraag naar KOB’ers neemt alleen maar toe. Niet zo verwonderlijk want het bedrijfsleven zit te springen om professionele mensen met een goede opleiding. KOB’ers zijn goed opgeleide mensen die weten wat er speelt. Ze kunnen zelfstandig werken, beheersen het bouwproces, hebben inzicht in de bedrijfsvoering en beschikken over probleemoplossend vermogen en ondernemingslust.

Erkend door brancheorganisaties
De KOB heeft een breed draagvlak in de uitvoerende bouw. De certificaten en diploma’s van de KOB opleiding worden uitgegeven door Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, en worden door alle brancheorganisaties erkend. De KOB sluit aan op het regulier beroepsonderwijs.

Vanuit het landelijk bureau vindt de aansturing van de organisatie plaats. Van hieruit ontwikkelt, onderhoudt en organiseert de KOB functiegerichte beroepsopleidingen. De uitvoering gebeurt in 17 opleidingsplaatsen.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
KOB bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kun je ervan uitgaan dat de KOB voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl