BOB en KOB gebruiken het programma Zoom om de voortgang van de lessen voor deelnemers online te realiseren. De afgelopen tijd zijn er berichten in het nieuws geweest omtrent de veiligheid en privacy van Zoom. We vinden het belangrijk dat iedereen veilig online de lessen kan geven en volgen en dat de privacy van de deelnemers gewaarborgd wordt. We hebben...

Naar aanleiding van de afgekondigde overheidsmaatregelen en richtlijnen RIVM berichten wij als volgt. Alle klassikale lessen/(coachings)bijeenkomsten worden opgeschort tot en met 28 april. Per groep bekijken wij of de lessen/bijeenkomsten met behulp van internetlessen vervangen kunnen worden. Deelnemers ontvangen hierover bericht. Hiervoor kunnen de reguliere lesroosters vooralsnog benut worden. Gelieve deze tijden reserveren. Waar nodig, berichten we de deelnemers over...

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart dit jaar, alleen of in samenwerkingsverband, subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarmee kunnen bedrijven bijvoorbeeld een eigen academie oprichten, loopbaanadviezen voor hun werknemers krijgen of de kennis en vaardigheden van hun medewerkers vergroten. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit. In het...

Veel bedrijfsleiders en managers zijn vaak vanuit een vakinhoudelijke rol doorgegroeid. Komend vanuit hun specialistische functie missen zij soms de brede visie en theoretische onderbouwing of de vaardigheden die een managementfunctie vereist. Zij zouden nog effectiever kunnen zijn als zij hun gereedschapskist aanvullen met specifieke kennis en vaardigheden. Voor deze managers, en voor startende managers, is er de Leergang Operationeel...

Steeds vaker moeten (ontwikkelende) bouwbedrijven zelf, al dan niet in bouwteam, projecten van de schetsontwerp- naar de definitief ontwerp/uitvoeringsontwerpfase brengen. Inclusief output als technische omschrijving, tekeningen, ramingen, begrotingen en planningen. Dit vraagt om andere competenties van de projectvoorbereider en projectcoördinator. Voor deze groep professionals is de opleiding Projectvoorbereider ontwikkeld. Deelnemers leren aan de hand van praktijkvoorbeelden alle kennis die nodig...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079-325 24 50

info@bob-kob.nl