Vakdiploma aannemer uitgereikt aan geslaagden

In de afgelopen weken is aan ca. 200 geslaagden het Vakdiploma’s Aannemer van de KOB uitgereikt op diverse plaatsen in het land. De deelnemers hebben, naast hun dagelijkse werk, enkele jaren de avondopleidingen van de KOB gevolgd. Ze sluiten een periode van grote inspanning af met een erkend post-mbo-diploma.

De KOB-opleiding geeft de deelnemers een brede basis, die ze als zelfstandige, maar ook als leidinggevende nodig hebben. Tijdens de opleiding stoeien de cursisten met Bouwtechniek, Opdrachtverwerving, Calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering, Ondernemingsplan, Financieel management en Bedrijfsvoering.

Het functioneren als leidinggevende of ondernemer in de bouw vraagt veel in de huidige maatschappij. De financiële crisis is nu al een tijd voorbij, maar de volgende uitdaging heeft zich al aangediend. Wisten we eerst niet hoe we aan werk moesten komen en hoe we het hoofd boven water moesten houden; nu weten we niet hoe we op tijd aan personeel, materialen en materieel moeten komen om het werk nu en straks bol te werken!

Om beide situaties het hoofd te kunnen bieden, hebben de deelnemers tijdens de opleiding basiskennis, vaardigheden, toepassingen, ofwel competenties meegekregen. Deze zijn vervolgens gecontroleerd in toetsen, schriftelijk examen, praktijkopdrachten en mondelinge presentaties. De geslaagden hebben laten zien dat ze aan de vaktechnische eisen én de managementeisen voldoen. Ze hebben daarom het Kader- en Ondernemersdiploma, hét Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf van Bouwend Nederland ontvangen. Proficiat aan alle geslaagden!

Hieronder een impressie van de diverse diploma-uitreikingen in het land.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl