“Ben je op zoek naar een managementfunctie in de bouw of wil je zelfstandig ondernemer worden? Met het Vakdiploma aannemer vergroot je jouw kansen”, aldus René van den Hoeven, opleidings- en trainingsmanager binnen de KOB. Al 15 jaar bewaakt hij de kwaliteit van de leermiddelen, de docenten en de lesstof.

vakdiploma aannemer KOB Opleidings- en trainingsmanager René van den Hoeven

René van den Hoeven, Opleidings- en trainingsmanager KOB

“De KOB biedt twee leerwegen aan om het Vakdiploma aannemer te halen. Voor hbo’ers met een diploma bouwkunde of civiele techniek is het mogelijk om het Vakdiploma in een versneld traject te halen, waarbij in één jaar alle onderdelen aan bod komen. Daarnaast kent de KOB de reguliere KOB-opleiding om het Vakdiploma in stappen te halen.

Vakdiploma aannemer in 3 jaar

Met het vakdiploma Aannemer ben je in deze tijd verzekerd van een succesvolle carrière in de bouw. De sector zit immers te springen om goed gekwalificeerd personeel, dat breed opgeleid is maar vooral kan denken en handelen als ondernemer. In de snel veranderende markt waarbinnen bouw- en infrabedrijven opereren, is deze kwaliteit niet alleen iets voor de ondernemer en de zzp’er maar ook voor het kaderpersoneel. Calculatoren, werkvoorbereiders, projectleiders en bedrijfsleiders dienen vanuit de onderneming en de ondernemer te kunnen denken en handelen. Dat leer je bij de KOB. De reguliere opleiding van de KOB is echter herzien!”

Nieuwe gestroomlijnde leerweg

De grootste wijziging binnen de KOB is het terugbrengen van de managementopleidingen van 4 naar 3 jaar.
“Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar het resultaat mag er zijn”, aldus René. Hij is verantwoordelijk voor deze herziening van het opleidingsaanbod binnen de reguliere KOB. “Het modulaire karakter van onze opleidingen zorgde voor herhaling en overlap in de lesstof. Na evaluaties van cursisten, docenten en bedrijven zijn we nog eens kritisch naar de opbouw van onze programma’s gaan kijken. Daarnaast voelden wij de behoefte om meer eenduidigheid over ons aanbod naar de bedrijven en cursisten te creëren. Het was geen makkelijke beslissing, maar door het opzetten van een doorlopende leerlijn waren we in staat om de duur van de managementopleidingen met 1 jaar terug te brengen. We hebben met ingang van september een leerweg, die niet alleen goedkoper, maar ook strakker opgezet is.”

Opbouw leerweg post-mbo

René vertelt enthousiast over de inhoud van de opleidingen. “Het eerste jaar staat in het teken van opdrachtverwerving en calculatie. In deze opleiding verwerft een cursist opdrachten met een klantgericht offerte. In het tweede jaar gaat het om werkvoorbereiding en uitvoering. Na gunning van een opdracht gaat het immers om het zo goed mogelijk realiseren van de opdracht voor de opdrachtgever en de onderneming. Het derde en laatste jaar is gereserveerd om de benodigde ondernemersvaardigheden te verwerven. Het gaat hierbij om de totale visie die een ondernemer en zijn medewerkers moeten ontwikkelen om succesvol te kunnen opereren.
Dit geldt ook voor zzp’ers. Ook zij moeten inzicht in de markt, financiën, marketing, samenwerking en andere ondernemersthema’s bezitten. Het intensieve opleidingstraject vraagt veel van de deelnemers. Met een wekelijkse avondbijeenkomst in één van onze opleidingsplaatsen door heel Nederland, een flinke dosis zelfstudie en diverse soorten opdrachten is het een pittige uitdaging voor onze cursisten. Voldoende technische bagage op minimaal mbo 4 niveau is noodzakelijk om de managementopleidingen van de KOB met succes af te kunnen ronden. Instappen in het opleidingstraject zonder voldoende technische bagage is niet mogelijk, maar de KOB biedt met de opleiding Techniek de mogelijkheid om het diploma Techniek op mbo 4 niveau te behalen.
Na de afronding van de reguliere KOB opleiding ontvangt de cursist naast het Vakdiploma Aannemer ook een post-mbo-diploma. Een terechte waardering voor een aantal jaren hard werken, naast een drukke baan.”

Versnelde leerweg voor hbo’ers

De post-hbo-opleiding ‘de KOB voor hbo’ers’ kent nog dezelfde opzet. Een zware opleiding bestaande uit 4 colleges van 2 dagen en 5 werkbijeenkomsten, die veel van de cursisten vragen. In deze, voor de bouwsector unieke, opleiding doorlopen de deelnemers aan de hand van hun eigen ervaringen en die van de docenten het bouwproces en leren ze met andere ogen naar hun onderneming te kijken. Wie de opleiding met succes doorloopt, ontvangt naast het Vakdiploma Aannemer een erkend post-hbo-diploma.

“Alle opleidingen worden door praktijkdocenten verzorgd”, besluit René. “De certificaten en het diploma worden door Bouwend Nederland uitgegeven. Het is echt een opleiding van en voor de bouwsector. Ik heb nu al zin in het begin van het nieuwe studiejaar dat in september van start gaat en ben benieuwd naar de ervaringen van onze cursisten en docenten.”

 

Opleidingen B&U

 

Opleidingen Infra

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl