Ik heb dyslexie, heb ik recht op extra tijd?

Een kandidaat krijgt extra tijd voor het schriftelijke examen als uiterlijk 1 maand voor aanvang van het examen een schriftelijk verzoek is ingediend bij het Landelijk Bureau te Zoetermeer, vergezeld van een verklaring van een daartoe bevoegde instantie. De schriftelijke examens Techniek, Opdrachtverwerving & calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering en Ondernemen worden verlengd met 30 minuten.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl