Planning KOB studiejaar 2018-2019 vastgesteld: inschrijven opleidingen geopend!

In de jaarvergadering van 6 april jl. is de planning voor het studiejaar 2018-2019 vastgesteld. Jaarlijks komen de plaatselijk directeuren en de medewerkers van het kantoor Zoetermeer bijeen om de planning voor het komende studiejaar te bespreken en vast te stellen. Het onderwijskundige concept is besproken, maar ook de ontwikkelingen in de bedrijfstak. Er verandert best het een en ander op het gebied van ontwikkeling en onderwijs in de bouw. Wat doe je aan ‘het begrip duurzaam’? Belangrijk voor het bedrijf op gebied van personeel en bouwen. Duurzame inzetbaarheid van personeel is een verantwoordelijkheid bedrijf, maar óók een verantwoordelijkheid van medewerker zelf. Duurzaam, circulair bouwen wat betekent dat? De noodzaak om opgeleid worden voor de toekomst is meer dan noodzaak.

KOB opleidingen voor bouwplaatsmedewerker, kaderpersoneel en ondernemers, zelfstandigen

Juist op dit moment is opleiden en opleidingsbereidheid van groot belang voor onze bedrijfstak. De economie is sterk aangetrokken. Andere problemen doen zich voor: hoe kom ik aan personeel, hoe houd ik ze vast, hoe kom ik aan materialen en materieel, hoe …… ? Ontwikkelingen in bouwtechnieken en methodieken volgen zich razendsnel op en veranderen voortdurend. Je moet daar als bouwbedrijf op in kunnen spelen, je productiviteit verhogen. Dat kan alleen als je personeel voldoende gekwalificeerd is en bereid is zich verder te ontwikkelen. De KOB speelt daar op in. Jaarlijks stemt de KOB het leermiddelenpakket af op de continue veranderende regelgeving, bouwtechnieken en methodieken. Voor kaderfuncties, zoals calculator, uitvoerder, werkvoorbereider, uitvoerder, projectleider, bedrijfsleider biedt de KOB praktijkgerichte opleidingen. Betaalbaar en met een opleidingsplaats in de buurt. Ook als je een eigen bedrijf wilt starten of als Zzp’er aan de slag wilt, biedt de KOB passende opleidingen aan. Wie de opleidingen van de KOB doorloopt, ontvangt het Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf (B&U of INFRA) van Bouwend Nederland. Een diploma dat breed erkend en gewaardeerd is in de bouw. Met het Vakdiploma Aannemer voldoe je bovendien aan de diploma-eis voor deelname aan BouwGarant.

kob

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl