Nieuw! Opleiding Projectvoorbereider

Steeds vaker moeten (ontwikkelende) bouwbedrijven zelf, al dan niet in bouwteam, projecten van de schetsontwerp- naar de definitief ontwerp/uitvoeringsontwerpfase brengen. Inclusief output als technische omschrijving, tekeningen, ramingen, begrotingen en planningen. Dit vraagt om andere competenties van de projectvoorbereider en projectcoƶrdinator.

Voor deze groep professionals is de opleiding Projectvoorbereider ontwikkeld. Deelnemers leren aan de hand van praktijkvoorbeelden alle kennis die nodig is om projecten succesvol van SO naar UO te brengen. En de vaardigheden om deze kennis effectief toe te passen in de dagelijkse praktijk. Onder de bezielende leiding van ervaren specialisten komen, in 11 bijeenkomsten, alle relevante onderwerpen aan bod: van het voorbereidingsproces en bouwmethodieken, tot vergunningen, actuele wet- en regelgeving en ontwerp- en kostenaspecten.

Verbeteradvies en post hbo

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht waarin de deelnemer het geleerde vertaalt naar een concreet verbeteradvies voor de eigen organisatie. Na afloop van het traject ontvangen de deelnemers een post hbo-diploma. Kortom: een onmisbare opleiding voor projectvoorbereiders in de hedendaagse bouw!

Meld je nu aan en doe op 19 maart mee met de opleiding Projectvoorbereider in Nieuwegein!

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl