Met trots ontvangen cursisten het Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf – post hbo

Trotse geslaagden van de post-hbo Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf ontvangen hun vakdiploma’s. Het is Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven die de vakdiploma’s uitreikt. De Examencommissie Bouwend Nederland stelt de examens, eisen en normen vast voor de KOB-opleidingen. Op de geslaagden zit het bouwbedrijf B&U en Infra te wachten, dit zijn niet alleen doorzetters maar ook mannen en vrouwen met kennis van zaken.

 

Diploma-uitreikingen boeiende bijeenkomsten

Elke cursist zijn eigen verhaal. De docenten, werkzaam in de bouw, kunnen op emotionele wijze over hun cursisten spreken. Het wel en wee van de cursist niet alleen binnen de opleidingen, maar ook thuis en op het werk. Hoe hun cursist niet alleen met competenties, maar ook als persoon is gegroeid, hoe een loopbaan is veranderd, of een bedrijf is gestart of overgenomen, etc. Het succes van de cursist, is het succes van de docent! Boeiende verhalen, bezielde docenten die hun vak overdragen, betrokken docenten die met de cursisten meeleven, dat is wat een KOB opleidingsplaats interessant maakt.

 

Hboers hebben een versnelde leerweg tot het Vakdiploma

De post-hbo-opleiding ‘KOB voor hbo’ers’ is een intensieve opleiding bestaande uit 4 colleges van 2 dagen en 5 werkbijeenkomsten. In deze, voor de bouwsector unieke, opleiding doorlopen de deelnemers aan de hand van hun eigen ervaringen en die van de docenten het bouwproces en leren ze met andere ogen naar hun onderneming te kijken. Wie de opleiding met succes doorloopt, ontvangt naast het Vakdiploma Aannemer een erkend post-hbo-diploma.

“Alle opleidingen worden door praktijkdocenten verzorgd”, stelt René van den Hoeven, opleidings- en trainingsmanager BOB-KOB, “Het diploma wordt door Bouwend Nederland uitgegeven. Het is echt een opleiding van en voor de bouwsector. In de maand september is weer een groep van start gegaan. Ik kijk nu al uit naar de boeiende verhalen over de ontwikkeling van cursist en docenten”.

Trotse geslaagden van de post-hbo Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf ontvangen hun vakdiploma’s

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl