Medewerkers Bouwbedrijf (cao bouw) maak gebruik van subsidie voor opleidingskosten!

OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET (periode 1 januari – 31 december 2018)

De cao-partijen in de bouw en infra hebben een overgangsregeling voor het individueel budget beschikbaar gesteld. Werknemers in deze sector kunnen deze regeling eenmalig inzetten voor opleidingskosten die voortvloeien uit het adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Het bedrag is een aanvulling op het bestaande individueel budget. De regeling kan ook worden ingezet voor een EVC-traject van Volandis. Om voor de overgangsregeling individueel budget in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • Medewerker heeft in de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018 deelgenomen aan een duurzame Inzetbaarheid Analyse (DIA) 1).
  • De opleiding: sluit aan bij het DIA-actieplan; is of wordt gevolgd in het kader van jouw duurzame inzetbaarheid; is of wordt gevolgd met het oog op het verwerven van (meer) inkomen; is niet noodzakelijk voor de uitoefening van jouw huidige functie; start binnen twaalf maanden na deelname aan de DIA.
  • Medewerker heeft de factuur voor de opleidingskosten zelf betaald 2).
  • Op het moment dat de vergoeding betaalbaar wordt gesteld, moet je werkzaam zijn bij een werkgever die valt onder de bouw-cao.
  • Medewerker heeft recht op een vergoeding van 50% van de opleidingskosten die voortvloeien uit de DIA, tot een maximum van € 1.250,00. Medewerker is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze vergoeding en het aanleveren van de bewijslast die aantoont dat hij/zij hier recht op heeft.

1) let wel: de medewerker kan bij Volandis een spontaan DIA-Adviesgesprek zonder PAGO aanvragen en een DIA-actieplan afspreken over het volgen van opleiding(en) en met een doorverwijzing naar Bouwloopbaan van de Bouwopleiders. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In vervolg op contact met Bouwloopbaan kan de stap naar het opleidingsinstituut, c.q. inschrijving voor een opleiding plaatsvinden.

2) advies: de medewerker betaalt de opleiding. Als het bedrijf mee wil denken, kan de medewerker met het bedrijf afspraken maken of het bedrijf hem/haar de kosten volledig of deels terugbetaalt?

INFORMATIE

Zie voor de informatie de site van Volandis: https://www.volandis.nl/dia/voor-werknemers/uitvoering-dia-actieplan/overgangsregeling-individueel-budget/

Neem voor meer informatie over de overgangsregeling contact op met een DIA-adviseur van Volandis via 0341-499 299 of door een e-mail te sturen naar diawerknemer@volandis.nl.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl