Nieuwe maatregelen coronavirus

Naar aanleiding van de afgekondigde overheidsmaatregelen en richtlijnen RIVM berichten wij als volgt.

Alle klassikale lessen/(coachings)bijeenkomsten worden opgeschort tot en met 28 april.

Per groep bekijken wij of de lessen/bijeenkomsten met behulp van internetlessen vervangen kunnen worden. Deelnemers ontvangen hierover bericht. Hiervoor kunnen de reguliere lesroosters vooralsnog benut worden. Gelieve deze tijden reserveren. Waar nodig, berichten we de deelnemers over nieuwe roosters. Waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt op het bestaande rooster.

Bij vragen neem a.u.b. contact op met de contactpersoon zoals vermeld op het rooster, site en correspondentie. Bij incompanybijeenkomsten wordt in overleg met de opdrachtgever gehandeld.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079-325 24 50

info@bob-kob.nl