Hoe bevorderen we duurzame inzetbaarheid, scholing?!

Door Bouwopleiders (Ad van der Wiel) , 13 april 2018

Op dit moment trekt de economie aan en kent de bouwsector een sterke opleving. De vraag naar personeel is sterk gegroeid. Bouwopleiders, de branche opleidingsinstituten zien deze groeiende personeelsvraag in de bouwsector ook, terwijl zij tegelijkertijd signaleren dat de deelname aan scholing niet meegroeit, maar zelfs daalt. Men zou toch verwachten dat de vraag naar scholing zou toenemen, maar niet blijkt minder waar. Wij willen graag weten wat de oorzaken hiervoor zijn, hoe de duurzame inzetbaarheid, scholing bevorderd kan worden?!

Goed geschoold personeel voorwaarde voor verdere groei bouwketen

In de bouwketen is sprake van krachtige groei. Het merendeel van de bedrijven verwacht dat deze groei verder doorzet, mits de nijpende vraag naar personeel opgelost kan worden. Daar bericht Bouwend Nederland over naar aanleiding van de Monitor Bouwketen. Het aandeel bedrijven dat een toename van het personeelsbestand verwacht, is gestegen. De vraag naar goed geschoold personeel groeide met 68% ten opzichte van een jaar geleden. Om de groei in de bouwketen niet te laten stagneren door de ontstane en te verwachten personeelstekorten, is het noodzaak dat bedrijven en opleidingen in de keten de handen ineenslaan, om met elkaar vraag en aanbod naar arbeid kwalitatief en kwantitatief in evenwicht te brengen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Bouwopleiders neemt die handschoen op. In Bouwopleiders werken branche opleidingsinstituten in de bouw samen (Bouwend Nederland vakgroep Opleidingsbedrijven, BouwCirkel, BOB, Civilion, Betonvereniging, KOB en SOMA Bedrijfsopleidingen). Zij wil door een onderzoek inzicht krijgen in bevorderende en belemmerende factoren die invloed hebben op de deelname aan scholing. Hoe kunnen we belemmeringen wegnemen en bevorderende factoren versterken!

Onderzoek scholing:
hoe bevorderen we deelname, nemen belemmeringen weg

Op dit moment trekt de economie aan en kent de bouwsector een sterke opleving. De vraag naar personeel is sterk gegroeid. De branche opleidingsinstituten in de bouw (Bouwend Nederland vakgroep Opleidingsbedrijven, BouwCirkel, BOB, Civilion, Betonvereniging, KOB en SOMA Bedrijfsopleidingen) samenwerkend in de Bouwopleiders zien deze groeiende personeelsvraag in de bouwsector ook, terwijl zij tegelijkertijd signaleren dat de deelname aan scholing niet meegroeit, maar zelfs daalt. Men zou toch verwachten dat de vraag naar scholing zou toenemen, maar niet blijkt minder waar. Wij willen graag weten wat de oorzaken hiervoor zijn.

Daarom hebben de branche opleidingsinstituten een onderzoek ingesteld om te achterhalen waarom de vraag naar scholing van werkenden niet toeneemt. De onderzoeksvragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn:

  • Wat zijn de belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren op de deelname aan scholing in de bouwsector?
  • In hoeverre kopen bedrijven scholing bij andere opleidingsinstituten in?

Het onderzoek onder bedrijven in de bouw en infra in de maand april en mei zal bestaan uit twee stappen; stap een is interviews bij een beperkt aantal bedrijven om te komen tot een scherpe vragenlijst voor stap twee; stap twee is een enquête onder een grote(re) groep van bedrijven. Ons doel is hoe wij als Bouwopleiders, c.q. de individuele instituten de belemmeringen waar wij invloed op hebben kunnen wegnemen en meer bevorderende factoren om deelname aan scholing te verhogen kunnen invoeren. Wij willen dat onze opleidingen goed aansluiten bij de behoefte in de sector.
Mocht u, uw bedrijf benaderd worden, vragen wij uw medewerking bij het onderzoek dat we laten uitvoeren door ECORYS. Het onderzoek gaat over scholing van bouwplaats- en UTA-personeel, en de mate waarin bedrijven in de branche hier gebruik van maken.

Bouwopleiders: beter voor jou, beter voor infra & bouw

Vakmanschap in de bouw is belangrijk. Je moet het ontwikkelen en vervolgens – omdat de sector in een hoog tempo verandert – moet je het goed bijhouden. Een aantal toonaangevende opleidingsinstituten in de bouw en infra werkt met elkaar samen binnen Bouwopleiders. Eén loket voor ontwikkeling, opleiden en loopbaanadvies. Eén platform voor het vinden van de juiste opleiding of training in de bouw en infra. Samen bundelen zij de krachten om een samenhangend, overzichtelijk en kwalitatief sterk trainings- en opleidingsaanbod te verzorgen, voor alle niveaus binnen een bedrijf. Voor bouwplaatsmedewerker, werkvoorbereider, projectleider, zzp-er en directeur. Bouwopleiders verzorgt in Bouwloopbaan een krachtig loopbaanadvies gericht op ontwikkelen en opleiden als je meer werk wilt maken van je huidige baan of door wilt groeien naar een nieuwe droombaan.

Zie artikel ook op http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/11896355/hoe-bevorderen-we-duurzame-inzetbaarheid-scholing

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl