“Een totaalloket voor opleidingen in de bouw”

Bouwmensen Almelo speelt als opleidingsbedrijf een belangrijke rol in de regionale bouwwereld. Van het interesseren van basisschoolleerlingen en het opleiden van jongeren tot bouwplaatsmedewerkers tot volwassenenonderwijs. Directeur Robert Herman, tevens plaatselijk directeur voor BOB-KOB, vertelt vol enthousiasme over innovaties en verbeteringen in het technisch onderwijs: “Mijn droom is dat we een totaalloket zijn waar we op elk moment mensen verder kunnen helpen binnen de bedrijfstak Bouw/Infra”

Robert Herman, directeur Bouwmensen Almelo en plaatselijk directeur BOB-KOB

“Inherent aan een opleidingsinstelling als Bouwmensen is dat we elk jaar opnieuw onze instroom moeten organiseren. Daarom besteden we veel aandacht aan het interesseren van jongeren voor techniek. Zo nodigen we jaarlijks zo’n 1.000 kinderen uit groep 7 uit, die in klasverband techniekopdrachten uitvoeren. Daar planten we dus al het zaadje van de techniek. In het vmbo organiseren we allerlei trajecten, waarbij we in klas 3 en 4 serieuzer de voorlichting ingaan. Daarbij zetten we onder andere social media in, ook omdat je daar interactie kunt creëren.”

Continu verbeteren van het onderwijs

“Naast de instroom is ook het continu verbeteren van het onderwijs echt een speerpunt voor ons. Daarbij innoveren we graag. Zo hebben we recent de interactieve BouwmensenApp gelanceerd. Die hebben we zelf laten ontwikkelen en daarin vinden al onze doelgroepen maatwerkinformatie, denk aan decanen, docenten, ouders, leerlingen, leermeesters en bedrijven. Inmiddels hebben enkele tientallen andere Bouwmensenvestigingen de app ook geadopteerd.”

Doorbraak met VR-leermethodiek

“We hebben recent ook een interactieve VR-lesmethode ontwikkeld, dat is echt een doorbraak in het vakgebied. Hiermee zet je een willekeurig persoon, zonder enige technische achtergrond, binnen 20 seconden in een virtuele werkplaats aan het stellen. We hebben dat ontwikkeld omdat we merkten dat met het verdwijnen van de lts, steeds vaker jongeren binnenkwamen zonder praktische technische kennis en kunde. Dan moet je dus een andere methode hebben om leerlingen de handelingen te laten zien en vooral te laten ervaren. Daarna valt de theorie ook beter op z’n plek.”

“De Universiteit van Utrecht heeft op didactisch gebied meegewerkt aan deze innovatie. Uit hun onderzoek blijkt dat dit een serieuze methode is om deze doelgroep, van instromers zonder basisachtergrond, snel zaken aan te leren. Daarom gaan we de komende tijd opschalen door allerlei opdrachten toe te voegen, van bekistingen en plafonds tot daken. Allemaal gericht op het versneld aanleren van die kennis.”

Verschillende ondernemingen

“Op onze locatie zitten we met verschillende ‘ondernemingen’ onder een dak. Allereerst Bouwmensen, waarmee we ons richten op bouwplaatspersoneel. Daar zitten nu 90 leerlingen, die we in dienst nemen voor de duur van een niveau 2 en/of niveau 3 opleiding. Gedurende die tijd leiden wij die jongeren praktisch op terwijl we hen detacheren bij een bouwbedrijf.”

“Daarbij organiseren we stages voor 300 leerlingen op mbo4 voor bouw en infra, vanuit ROC Twente. Op dit moment werken we samen met Saxion Hogescholen aan het in de markt zetten van een AD-opleiding waarbij wij als werkgever/medeopleider van de studenten gaan functioneren. Daarnaast hebben we een flinke poot volwassenscholing. Vorig jaar is daar ook de KOB bijgekomen.”

KOB

“De laatste jaren zijn diverse Bouwmensencollega’s ook plaatselijk directeur van de KOB geworden. De opleidingen van de KOB zijn namelijk een mooie aanvulling op het bestaande aanbod. Zo zijn wij met hun komst nog dichter bij de aannemers en de studenten komen te staan. Bovendien is het voor mij de aanleiding geweest om voortaan een loopbaangesprek te houden met onze leerlingen, als ze bij ons vertrekken. Daarmee nemen wij, als de eerste werkgever van die jongeren, de verantwoordelijkheid om het belang van een leven lang leren te benadrukken.”

Weeffout in het onderwijssysteem

“Ik verbaas mij erover dat wij in Nederland accepteren dat jaarlijks bijna 40% van de instromers in het hbo voor de kerst afhaakt. Die leerlingen moeten op het mbo of hbo uit honderden mogelijkheden een opleiding kiezen. Omdat te veel leerlingen niet in aanraking komen met de buitenwereld, met de praktijk, hebben ze totaal geen beeld van wat de studie inhoudt. Na een paar maanden constateren ze dan ook dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Daar zit mijns inziens echt een weeffout in ons onderwijssysteem. Wat dat betreft is het vmbo gelukkig een praktisch georiënteerde opleiding, waarbij de jongens en meiden veel meer buiten komen.”

Een totaalloket

“Wat mijn droom is, en waar ik naar toe zou willen, is dat we niet meer alleen maar leerlingen doorsturen, maar dat we een totaalloket zijn. Waarbij de mensen van Bouwmensen je opvangen als er iets speelt op het gebied van opleidingen of als er door bijvoorbeeld baanverlies iets moet gebeuren. Waarbij we op elk niveau en op ieder moment producten of diensten hebben waarmee we mensen verder kunnen helpen.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl