De bouw heeft KOB’ers nodig!

Trotse geslaagden van de Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf ontvangen hun vakdiploma’s. Het is Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven die de vakdiploma’s uitreikt. De Examencommissie Bouwend Nederland stelt de examens, eisen en normen vast voor de KOB opleidingen. Op de geslaagden zit het bouwbedrijf B&U en Infra te wachten, dit zijn niet alleen doorzetters maar ook mannen en vrouwen met kennis van zaken.

Diploma-uitreikingen boeiende bijeenkomsten
Elke cursist zijn eigen verhaal. De docenten, veelal overdag werkzaam in de bouw, kunnen op emotionele wijze over hun cursisten spreken. Het wel en wee van de cursist niet alleen binnen de opleidingen, maar ook thuis en op het werk. Hoe hun cursist niet alleen met competenties, maar ook als persoon is gegroeid, hoe een loopbaan is veranderd, of een bedrijf zijn gestart of overgenomen, etc. Het succes van de cursist, is het succes van de docent! Boeiende verhalen, bezielde docenten die hun vak overdragen, betrokken docenten die met de cursisten meeleven, dat is wat een KOB opleidingsplaats interessant maakt.

Wij feliciteren de geslaagden in de KOB Bergen op Zoom (Goes-Breda) en ook de aannemers bestuursleden, plaatselijk directeur en docententeam met de uitstekende resultaten van hun geslaagde cursisten B&U en Infra.

Inspanning loont!
Op de KOB opleidingsplaatsen zijn, dit jaar onder zeer zonnige omstandigheden, de geslaagden in het zonnetje gezet. Diploma’s zijn door trotste cursisten in ontvangst genomen. De KOB vraagt nogal wat van haar deelnemers voordat zij hun Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf, het branchediploma van Bouwend Nederland in ontvangst kunnen nemen. De geslaagden zijn allemaal doorzetters. Overdag werken en ’s avonds de opleiding volgen, dat betekent ‘thuis wat opzij zetten’ om dat te kunnen doen. De cursist heeft zich bewezen in de Bouwkunde of Infratechniek en op het gebied van Opdrachtverwerving & calculatie B&U of Infra, Werkvoorbereiding & uitvoering B&U of Infra, en Ondernemen B&U en Infra (ondernemingsplanning en bedrijfsvoering).

KOB cursisten en opleidingen. Onze cursisten volgen opleidingen die zich richten op de B&U of Infra: Opdrachtverwerving & calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering, en Ondernemen (ondernemingsplanning en bedrijfsvoering). Zij hebben een diversiteit aan achtergronden, zij zijn de doorgroeiers in bedrijven en ondernemers, starters van bedrijven. Zij volgen het opleidingstraject tot het Vakdiploma Aannemer Bouw- en Infrabedrijf post MBO of HBO.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl